Teater Surra – Från intryck till uttryck

av Adolfo Celis & Marita Jonols

 

Handbok i teater med många teaterövningar och handfasta tips och där skådespelarens kreativitet och lust står i fokus. Boken riktar sig både till professionella och amatörer. Teater Surra baserar sin metod på kollektiva skapandeprocesser där skådespelarna skapar roller och pjäs på scenen tillsammans med sin konstnärlige ledare Adolfo Celis.

Köp boken

Pris: 150 kr
(inkl frakt)
Mejla namn och adress 
leveranstid ca tre dagar

Hört från kund

"...Det är en handfast och överskådlig beskrivning av hur man bygger upp en föreställning

och hur skådespelarens arbete att gestalta känslouttryck och fängsla en publik går till.

Det finns en stark pedagogisk uppbyggnad

med övningar som visar hur man använder kropp och röst under gestaltningens utformande,

men också den konstnärliga delen av kreativitet,

improvisation, närvaro m.m. Boken visar på den starka utveckling som sker genom den dynamik och individuella utveckling som en teaterprocess utgör. En riktigt bra lärobok för amatörer och andra scenframställare."

 

Recension av Anne Asplund BTJ