RE… handlar om diskriminering i olika sammanhang i samhället. Att vara kvinna, att se annorlunda ut, att  utövar någon tro, att vara en person med funktionsvariation, för sin sexuella läggning, för hur gammal du är eller om du kommer från annan region. Allt detta kan vara anledning för att du blir diskriminerad.
Pjäsen består av sju scener och varje scen är en av de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Scenerna bygger på påhittade situationer med grundar sig i verkliga händelser.
Pjäsen är gjord med tanke att informera dig på ett humoristiskt och seriöst sätt om vad är diskriminering och vad som inte är diskriminering.
Pjäsen är anpassbar till alla olika miljöer. Den kan visas i sig helhet, men den kan också visas varje scen för sig. Vi tänker att den särskilt kan ingå som ett inslag i ett sammanhang där man diskuterar de sju diskrimineringsgrunderna.